F.C. Barcelona. De club a empresa ( 1899-1930 )

El Fútbol Club Barcelona, va ser una entitat esportiva de la ciutat de Barcelona. Va ser  fundat com a club de football el 29 de novembre de 1899 per dotze joves futbolistes aficionats, liderats per el Hans Gamper, Som la gent blaugrana..

F.C. BARCELONA. DE CLUB A EMPRESA ( 1899-1930 )

 Evolució d’una organització institucional

  

Introducció al F.C. Barcelona

El 22 d’octubre de 1899 el setmanari Els Esports[1] publica una nota on  Hans Gamper, un suís de germanòfil de 21 anys, que convoca als afeccionats al futbol. Un mes més tard, en els locals del Gimnàs Solé, se celebra la reunió constituent del Foot-Ball Club de Barcelona, fundat sota la Llei d’Associacions de 1887[2], que ser la primera actuació legislativa per a regular el moviment associatiu, no tenia cap caràcter constitutiu, és a dir, que perquè una associació naixés amb base jurídica únicament era necessari tenir les actes de constitució degudament emplenades.

En aquella reunió, celebrada el 29 de novembre de 1899, firmen en l’acta: Walter Wild, primer president del club, Lluís d’Ossó, secretari, Bartomeu Terrados, tresorer, encarregat de custodiar els diners de la col·lectivitat, Hans Gamper, vocal amb veu en el consell i capità de l’equip, Otto Kunzle, Otto Maier, Enric Ducal, Pere Cabot, Carles Pujol, Josep Llobet, John Parsons i William Parsons. Segons el marc teòric de.  Alfred Chandler[3], el F.C.Barcelona entra en la seva primera etapa com institució, sense que estiguin diferenciats els gestors i els propietaris del mateix. En una reunió posterior s’adopten els colors blau i grana i l’escut de la ciutat, i es fixa la quota de soci en dues pessetes.

El F.C. Barcelona juga el seu primer partit el 8 de desembre de 1899 en el ex velòdrom de la Bonanova, al costat de l’actual Turó Parc. El rival és un equip format per anglesos residents a Barcelona, que vencen per 1-0. A l’endemà La Vanguardia[4] publica una extensa crònica. La primera victòria va tenir lloc el 24 de Desembre de 1899 contra el Català F.C. amb el resultat de 3 a 1. El rival d’aquella trobada, el Català Futbol Club (o Català Sport Club) va ser el primer equip de futbol que es va fundar en la ciutat de Barcelona. El Català FC es proposava promocionar l’esport local, pel que solament admetia jugadors catalans en el seu equip, motiu pel qual es va rebutjar l’ ingrés del suís Hans Gamper. Però al cap de dos mesos de la seva fundació, va abandonar aquesta política i va començar a acceptar jugadors d’altres procedències. El Català FC i el FC Barcelona van mantenir una gran rivalitat a inicis del segle XX. Va ser molt sonada la polèmica sobre quin dels dos clubs era el degà de la ciutat de Barcelona, polèmica que va quedar resolta a favor del FC Barcelona per haver estat el primer en inscriure’s en el registre civil, ja que el Català FC no ho va fer fins a mitjans de desembre.

Hans Gamper

La raó de la seva desaparició a finals del anys 20 radica, precisament, en no tenir una capacitat de canvi necessària per a adaptar-se a les diferents circumstàncies i no contar, des d’un primer moment, amb un sistema organitzatiu, pel que no era un club sostenible en l’àmbit polític ni en l’econòmic, ni en el social; capacitats que sí va tenir el F.C. Barcelona des de la seva fundació, el que li va permetre superar les diferents crisis, segons ens descriu com base de l’èxit de la institució, Joan Josep Artells. Des d’un primer moment el club funciona de forma organitzativa, a la manera d’una petita empresa, tal com succeeix en la majoria dels clubs que actualment són importants dintre del context europeu, que han estat grans perquè en els seus inicis van tenir un suport industrial,  l’estructura del qual els va fer en veritat sostenibles en el temps.

Aquesta va ser la diferència entre el F.C. Barcelona i el Català F.C. L’organització del club com una petita empresa, va fer que el primer sobrevisqués des d’un principi a les circumstàncies adverses. El club seria una petita empresa d’ordre qualitatiu amb una administració independent on generalment els gerents eren també els propietaris i subministraven el capital de l’entitat; eren agents amb lògica, cultura, interessos i esperit emprenedor. L’àrea d’operacions era fonamentalment local, amb una grandària relativament petita (entre 1899 i 1900 el club tenia una mica més de 50 socis) i una jerarquia molt bàsica i influenciada per una acusada centralització; encara amb una escassa divisió del treball, es permetien formular i desenvolupar decisions de forma ràpida, en les quals el paper del gestor, Hans Gamper, podia desenvolupar un estil directiu de caràcter personal dintre d’una estructura simple que es podia transformar de manera contínua, amb dinamisme, en una configuració flexible, ideal per a una activitat innovadora -com era la creació d’una entitat esportiva- dintre del sector industrial en el qual actuava; en un club que des dels seus inicis actuava sota els paràmetres d’una petita-mitjana empresa. Ja en la temporada següent, la de 1900-1901, concretament el 18 de novembre de 1900, es quan el F.C. Barcelona passa a jugar a un camp contigu a l’hotel Casanovas, el club estava immers en un món en constant canvi i buscava el seu espai dintre d’una xarxa social. En els primers estatuts el club era, en essència i forma, una associació sense ànim de lucre que presentava les següents característiques que encara conserva avui dia: la denominació, el domicili, així com l’àmbit territorial en el qual hagi de realitzar principalment les seves activitats. La durada prevista de l’associació quan no es constitueixi per temps indefinit, i les seves fins i activitats descrits de forma precisa. Els requisits i modalitats d’admissió i baixa, sanció i separació dels associats i, si escau, les classes que es divideixen. Podran incloure també les conseqüències de l’ impagament de les quotes per part dels associats i els drets i obligacions que adquireixen en cadascuna de les diferents modalitats.

Els criteris que garanteixin el funcionament democràtic de l’associació. Els òrgans de govern i representació, la seva composició, regles i procediments per a l’elecció i substitució dels seus membres, les seves atribucions, durada dels càrrecs, causes del seu cessament, el mètode per a deliberar, adoptar i executar els seus acords i les persones o càrrecs amb facultat per a certificar-los i els requisits perquè els citats òrgans quedin vàlidament constituïts, així com el nombre d’associats necessari per a poder convocar sessions dels òrgans de govern o proposar assumptes en l’ordre del dia. El règim d’administració, comptabilitat i documentació, així com la data de tancament de l’exercici associatiu. El patrimoni inicial i els recursos econòmics dels quals es podrà fer ús. Causes de dissolució i destinació del patrimoni en tal supòsit, que no podrà desvirtuar el caràcter no lucratiu de l’entitat. Així mateix, els Estatuts podran ser desenvolupats per un reglament intern que regulin tots aquells aspectes del funcionament de l’Associació que no hagin quedat clars en aquells.

(continuarà…)

La Factoria Historica

__________________

[1] Sobreques  i Callico, Jaume, F.C. Barcelona: un club al servei de Cataluña /Barcelona. Labor. cop. 1991, 96 p.: [2] L’evolució del dret d’associació es pot dir que arranca del Decret de 20 de novembre de 1868 i ja es contemplava a les constitucions espanyoles de 1869 i 1876.La primera Llei d’associacions és de 30 de juny de 1887 i es regulava com un règim d’autoritzacions administratives per a la constitució d’associacions [3] Dupont Chandler Alfred, / Escala y diversificación, Zaragoza: Prensas Universitarias de Zaragoza, cop. 1996, 2 v. (XIV, 1194 p.) [4] Hemeroteca de la Vanguardia, 9 de Desembre de 1899

 
 
 
 

 

Anuncios

Un comentario en “F.C. Barcelona. De club a empresa ( 1899-1930 )

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

w

Conectando a %s