29 de Desembre/29 de Diciembre

Tal dia com avui, l’any…/Tal día como hoy, el año…

  • 1170 Morí assassinat l’arquebisbe anglès, d’origen normand, Thomas Becket. Sent ardiaca de Canterbury, el rei l’escollí com a arquebisbe. El canvi de vida que es produí en ell l’enfrontà amb el rei per la llibertat de l’Església i rebutjà les constitucions de Clarendon (1164), mitjançant les quals el rei Enric II sotmetia els bisbes a les costums del regne. Becket es negà a signar-les perquè havia posat els interessos de l’església anglesa per sobre dels de la monarquia.
  • 1828 Nasqué l’escriptor rus Lev Nikolajevič Tolstoj. Provinent d’una família noble, comença la seva carrera literària a la dècada dels 50. Algunes de les seves obres més destacades foren “Guerra i pau” i “Anna Karenina”, on recull les recerques ideològiques que el menaren a la cristal·lització de la ideologia cristianoanarquista. El seu interès pel destí dels camperols prové ja de la seva època de joventut, ja que intentà canviar l’existència dels camperols de la seva propietat. Ho feu a través de l’educació dels fills dels camperols. Defensà la idea que el millor mètode és aquell que desperta l’interès de l’alumne sense recórrer a la coacció, i que cal aconseguir una assimilació conscient, activa i creadora dels coneixements per part de l’infant. En l’últim període de la seva vida s’oposà obertament a les formes de vida de la seva classe social, atacà l’Església oficial i la burocràcia.
  • 1874 El general Arsenio Martínez de Campos y Antón dugué a terme un cop d’estat o pronunciament a Sagunt en contra del govern republicà provocant la caiguda de la Primera República. L’objectiu del seu pronunciament era restituir la monarquia borbònica en la figura d’Alfons XII. El col·lapse del govern provisional li donà la victòria, i el rei fou proclamat a Madrid.
  • 1876 Nasqué el compositor català Pau Casals, a la localitat de El Vendrell. Comença els seus estudis amb el seu pare, que era organista, i posteriorment pogué estudiar a París, Brusel·les i Madrid, gràcies a la protecció de la reina Maria Cristina i del comte de Morphy, a qui l’havia recomanat Albéniz després de sentir-lo tocar en un cafè de Gràcia. El 1901 féu la seva primera gira pels EUA i el 1905 el seu primer viatge a Rússia. Des de llavors el seu nom es mantingué ininterrompudament al primer pla de l’ambient musical mundial. La seva vida experimentà un canvi important arran de la Guerra Civil i de la Segona Guerra Mundial, moment en que esdevingué un paladí infatigable de la pau, de la llibertat i de les minories oprimides. El 24 d’octubre de 1971 fou estrenat el seu himne a la pau de l’ONU (Himne a les Nacions Unides), i se li lliurà la Medalla de la Pau.

 

  • 1170 Murió asesinado el arzobispo inglés, de origen normando, Thomas Becket. Siendo archidiácono de Canterbury, el rey lo escogió como arzobispo. El cambio de vida que se produjo en él lo enfrento con el rey por la libertad de la iglesia y no aceptó las constituciones de Clarendon (1164), mediante las cuales el rey Enrique II sometía a los obispos a las costumbres del reino. Becket se negó a firmarlas porque había puesto los interese de la iglesia inglesa por encima de los de la monarquía.

  • 1828 Nació el escritor ruso Lev Nikolajevič Tolstoj. Originario de una familia noble, empezó su carrera literaria en la década de los 50. Algunas de sus obras más destacadas fueron “Guerra y paz” y “Anna Karenina”, donde refleja su búsqueda ideológica que le llevaron a la cristalización de la ideología cristianoanarquista. Sun interés por el destino de los campesinos proviene de su época de juventud, ya que intentó cambiar la existencia de los campesinos de su propiedad. Lo hizo mediante la educación de los hijos de los campesinos. Defendió la idea que el mejor método es aquel que despierta el interés del alumno sin recurrir a la coacción y que es necesario conseguir una asimilación consciente, activa y creadora de los cocimientos por parte de la criatura. En el último periodo de su vida se opuso abiertamente a las formas de vida de su clase social, atacó a la Iglesia oficial y a la burocracia.

  • 1874 El general Arsenio Martínez de Campos y Antón llevó a cabo el golpe de estado o prunciamiento en Sagunto contra el gobierno republicano provocando la caída de la Primera República. El objetivo de este pronunciamiento era el de restituir la monarquía de los borbones en la figura de Alfonso XII. El colapso del gobierno provisional les dio la victoria y el rey fue proclamado en Madrid.

  • 1876 Nació el compositor catalán Pau Casals, en la localidad de El Vendrell. Empezo sus estudios con su padre, que era organista, y posteriormente pudo estudiar en París, Bruselas y Madrid gracias a la protección de la reina Maria Cristina y del conde Morphy, recomendado a Albéniz tras oirlo en un café de Gracia (Barcelona). En 1901 hizo su primera gira por los EUA y en 1905 su primer viaje a Rusia. Des de entonces, sun nombre se mantuvo de forma ininterrumpida en el primer plano del mundo de la música. Su vida experimentó un cambio radical debido a la Guerra Civil y a la Segunda Guerra Mundial, momento en que se convirtió en un paladín infatigable de la paz, la libertad y las minorías oprimidas. El 24 de octubre de 1971 se estrenó su himno de la paz de la ONU (Himno de las Naciones Unidas) y recibió la medalla de la paz.

 

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

Conectando a %s